O Conto da Princesa Kaguya (Filme)

Frases do Filme O Conto da Princesa Kaguya

Frases do Filme O Conto da Princesa Kaguya

As melhores e mais incríveis frases do filme O Conto da Princesa Kaguya do Studio Ghibli com mensagens, pensamentos, citações e trechos marcantes para reflexões! Aki Asakura, Kengo Kora, Takeo Chii, Nobuko Miyamoto, Atsuko Takahata, Tomoko Tabata e Tatekawa Shinosuke.