Que a bravura de Santa Ágata nos inspire a defender a verdade e a bondade contra todas as adversidades. Santa Ágata

Frases Santa Ágata: Que a bravura de Santa Ágata nos inspire a defender a verdade e a bondade contra todas as adversidades.

Que a bravura de Santa Ágata nos inspire a defender a verdade e a bondade contra todas as adversidades.
Santa Ágata